Natuurpraktijk-Jolieke-(1)

Privacy Verklaring

Natuurpraktijk Jolieke, gevestigd aan het Korianderveld 6 te Doetinchem dient verantwoording af te leggen middels deze privacyverklaring over de verwerking van persoonsgegevens. 


Verwerking van de persoonsgegevens; samenwerkingsrelatie 

Om een samenwerking aan te gaan met Natuurpraktijk Jolieke is het nodig om persoonsgegevens te vragen voor het dossier. 

  • voor en achternaam 
  • adres en woonplaats 
  • geboortedatum 
  • geslacht 
  • telefoonnummer en e-mail adres 
  • huisarts/specialist 
  • verwijzer (indien van toepassing) 
  • ziektekostenverzekeraar 
  • hulpvraag 

Bovenstaande gegevens worden bewaard op een beschermde computer met wachtwoord. Deze gegevens zullen ook vermeld zijn op het intakeformulier, het dossier en de facturen. 


Duur van opslag 

Gegevens blijven wegens administratieve redenen twintig jaar bewaard.


Jouw rechten 

Je hebt ten allen tijden recht op het inzien van jouw gegevens. Wanneer er gegevens fout zijn doorgegeven of niet juist zijn geregistreerd heb jij het recht om deze te laten aanpassen. 

Je hebt recht op het indienen van een klacht bij de “Autoriteit Persoonsgegevens”.Wanneer je besluit over te stappen naar een andere hulpverlener heb je het recht om je dossier op te vragen en het door te geven aan de betreffende hulpverlener. Daarnaast heb je het recht op het vernietigen van gegevens in je dossier, die je niet meer bewaard wilt hebben. 

 

Beveiliging 

De website https://www.natuurpraktijkJolieke.nl beschikt over een SSL beveiliging en houdt gegevens veilig verborgen van onbevoegden. 

Ik maak gebruik van een tweestapsverificatie in mijn Mailerlite account zodat jouw gegevens niet zomaar door anderen kunnen worden ingezien. 

 

Contactgegevens: 

Natuurpraktijk jolieke 

Korianderveld 6 

7006 SN Doetinchem 

Telefoonnummer: 06 – 19 30 88 66 

e-mail: info@natuurpraktijkjolieke.nl 

Beroepsvereniging: LVNT lidnr. 00.044 en RBCZ lidnr. 174126

AGB codes: 90(0)07005 en 90028061 

KVK- nummer 09200043 

Rekeningnummer: NL18 INGB 0008175050 

Copyright © 2022 Natuurpraktijk Jolieke